Stínání berana
 
Posvícenské "Honění kohouta" letos vynecháme. Namísto této pravidelné každoroční akce se vrátíme o 50 roků nazpět a letos 16. října si připomeneme pradávnou, kdysi tradiční kunčickou slavnost "Stínání berana", která se zde naposledy konala o posvícení v roce 1966.

Co všechno nás čeká?

V předvečer v sobotu v 18.00 hodin je připravena posvícenská mše svatá v kostele svaté Kateřiny. Po ní bude kostelík slavnostně nasvícen.

V neděli potom tradiční průvod s hudbou, občerstvením  a taškařicemi po vsi. Na pořádek bude dohlížet vrchnostenská policejní jednotka, ukáží se děvčata v krojích, nebudou chybět užitečná domácí zvířata, královští šaškové, též podivné ženštiny, řemeslníci, soudci, a v čele průvodu bude spolu s kohoutem i souzený beran. Tedy rozdíl mezi kohoutem a beranem spočívá v tom, že kohouta už máme pouze plyšového, kdežto beran bude živý. Ono totiž plastového nebo plyšového berana by byla škoda, protože po utnutí jeho hlavy by z něj už nebyl žádný užitek :-)


Slavnost "Stínání berana" bude ve 13:00 hodin zahájena u mostu u Marků odkud vyjde průvod masek, který se přesune ke Konzumu. Pro návštěvníky, kteří přijedou z dalekých i blízkých krajů, bude u Konzumu ukázka činností, které dobrovolní hasiči nebo spolek Kampelička na Kunčicích pravidelně pořádají. Uvidíte tak například ukázku stavění máje, rozsvěcení vánočních stromů a mnoho dalších aktivit. Jelikož parkoviště bude na louce nad Konzumem, budete po vašem příjezdu, hned v centru tohoto dění.

Poté se průvod přesune na hřiště Pod Lipami a tam nastane teprve ten pravý šrumec. Stejně jako v jiných obcích, i na Kunčicích dochází k různým nepravostem, sousedským rozepřím, veselým i smutným příhodám a naschválům mezi lidmi.  Jelikož na Kunčicích nemáme ani policii, ani šatlavu a nemůžeme tudíž tyto nepravosti trestat ihned, tímto je dána jedinečná příležitost na někoho svalit viny za spáchané hříšky. Za všechny tyto neblahé skutky bude hnán k zodpovědnosti beran, bude okamžitě souzen a po zásluze potrestán. Zasedne celá soudní stolice, soudci, jejich přísedící, žaloba i obhajoba a na lavici obžalovaných spočine beran. Žaloba je pečlivě připravena, neboť všechny skutky jsou hluboce zapsány v pamětech občanů a ani obhájce, byť se bude snažit ze všech sil, nedokáže popravě zabránit. Kata máme statného a je připraven vykonat jakýkoliv rozsudek soudu, což může být například lámání kolem, useknutí ruky nohy, vypálení cejchu ale i poprava. Sekyru má kat nabroušenou. Zabránit popravě by snad mohla pouze presidentská amnestie, ale to uvidíme...

Na závěr je připraven krátký doprovodný program, například ukázka drezury kaskadérských koní nebo lidové tance. A samozřejmě malé překvapení.

Těší nás, že tato kunčická tradice je ve své podobě ojedinělou ukázkou lidové slavnosti v celém Česku. Kdysi bývávalo Stínání berana i v okolních obcích, z dostupných zdrojů lze v současnosti dohledat zachování této tradice v trochu jiném provedení i obsahem pouze na Zlínsku, Brněnsku a Žďársku.

Zveme Vás, zavítejte v neděli 16. října 2016 na naše posvícení a buďte součástí připomenutí a obnovení této tradiční slavnosti. Součástí této akce bude i oslava 125 roků od vzniku Sboru dobrovolných hasičů na Kunčicích. Těšíme se na Vás, budou připraveny různé pochoutky k občerstvení a doufáme, že spolu s námi zažijete spoustu zábavy.

Akci pořádá SDH Letohrad - Kunčice ve spolupráci s Kampeličkou Kunčice, z.s. a Osadním výborem na Kunčicích.
Akce je financována z vlastních zdrojů uvedených spolků, z dotací Města Letohrad a Pardubického kraje, přispěním pana senátora Petra Šilara, pod záštitou pana Romana Línka, prvního náměstka hejtmana Pardubického kraje a pana Pavla Šotoly, člena Rady Pardubického kraje.